108 gyvenimo kelio taisyklės

 

 

1. Tu negali žinoti, kas yra gėris, o kas – blogis.
2. Tačiau neabejok: primetamas gėris yra blogis.
3. Tu nežinai, ko reikia Visatai.
4. Jeigu tu teisus, vadinasi tu – neteisus.
5. Nieko nėra nei teisingo, nei neteisingo. Tu negali atskirti, kas viena, kas kita.
6. Nėra blogio, yra tai, kas tave liūdina.
7. Nėra gėrio, yra tai, kas tave džiugina.
8. Visata yra pernelyg didelė, kad tu galėtum jai pakenkti.
9. Galbūt tavo klaidos yra tai, ko reikia Visatai.
10. Tavo klaidos nepražudys Visatos.
11. Neieškok tiesos, jos nėra. O jei ji ir yra, ji tau nereikalinga.
12. Neieškok gyvenimo prasmės. Jei ji ir yra, ji yra už gyvenimo ribų.
13. Kaip tu gali nusatyti, kokiu tikslu kažką darai? Ir ar tas tikslas priklauso tau?
14. Nesijaudink dėl savo likimo. Iš tiesų tu esi pernelyg brangus Visatai, kad ji leistų tau prapulti.
15. Neieškok kaltės. Tu nesi dėl nieko kaltas.
16. Nesijaudink dėl to, kokiu keliu tu nukreipsi kitą žmogų – ar tau žinoti, kuris iš kelių tikras?
17. Jei tai, ką darai, tau sunku, pagalvok, ar to tau tikrai reikia.
18. Daryk tik tai, kas tau lengviausia, tačiau daryk tai iš visų jėgų.
19. Jei kažką darai atsitiktinai, tu darai tai tyčia.
20. Palaikyk tai, kas tau patinka, ir šalinkis to, kas tau nepatinka.
21. Jei gali ištaisyti savo klaidą, vadinasi tu dar nesuklydai.
22. Tai, kas nutinka, nutinka visada laiku.
23. Kartais teisingo sprendimo paieškos atsieina brangiau už klaidą.
24. Tai, kas vyksta, nepriklauso nuo tavo valios, tačiau tavo valia – priimti ar nepriimti tai, kas vyksta.
25. Jei abejoji, kad žinai kelią, pasiimk pakeleivį, jei neabejoji – keliauk vienas.
26. Būti stipriam – vadinasi būti vienišam.
27. Stiprus yra stipriausias būdamas vienas. Tu pats gali pasirinkti, kokiu būti.
28. Kiekvienas žmogus yra vienišas. Stiprus priima ir laimina savo vienatvę. Silpnas nuo jos bėga.
29. Būk ramus ir dėmesingas pasauliui, tada nepraleisi Jėgos akimirkos.
30. Kai stengiesi iš kitų sužinoti, koks tu esi, tu jiems suteiki galią tave valdyti. Todėl tik pats vertink tai, kas vyksta tavo gyvenime.
31. Palaimink praleistas galimybes, jos tau suteikė dar daugiau galimybių.
32. Atiduok lengvai, prarask lengvai, atsisveikink lengvai.
33. Nesigailėk, kad gyvenime buvo mažai džiaugsmo, taip tik sukursi dar vieną liūdesį.
34. Pamilk priešą – kad nugalėtum.
35. Kuo sudėtingesnė situacija, tuo ji yra dėkingesnė.
36. Nebijok to, kuris stengiasi palaužti tavo valią – jis yra silpnas.
37. Tikrasis kerštas – ignoravimas.
38. Nusileisdamas tu išlaikai išbandymą.
39. Nesistenk būti geresnis už kitą – stenkis būti geresnis už save vakarykštį.
40. Ne visada galima nugalėti, tačiau visada galima tapti nenugalimu. Pergalė priklauso nuo priešininko. Nenugalimumas priklauso nuo tavęs.
41. Koks bebūtų tavo priešininkas, visuomet matyk jame žmogų. Netrukus suprasi, kad toks požiūris tau suteikia daug privalumų.
42. Atsikąsti ir pasisotinti – abu šie veiksmai teikia malonumą, tačiau nereikia jų painioti.
43. Tu žinai taisykles, bet nežinai visų Pasaulio taisyklių.
44. Pasaulis subtilus, bet ne piktavalis.
45. Yra žmonių, kurie būdami greta tave griauna. Tai nereiškia, kad jie – blogi. Tai reiškia, kad buvimas prie jų tave griauna. Yra žmonės, būdamas greta kurių tu stiprėji. Tai nereiškia, kad jie geri. Tai reiškia, kad buvimas greta daro tave stipresniu.
46. Atkreipk į save dėmesį tą akimirką, kai bendrauji su kitais. Ir tu suprasi, kas yra kas. Venk bendrauti su pirmasiais ir stenkis būti su antraisiais. Jei tai neįmanoma, verčiau venk draugystės.
47. Ar gauni tai, ką darai?
48. Kuomet ugnis priartėja, ji pirmiausia nušviečia, tada sušildo, vėliau – sudegina.
49. Šią akimirką tu nemirtingas – nes dar nenumirei.
50. Nebijok prakeiksmų, nesiek pagirimų, nieko naujo jie tau neatneš.
51. Tu sukuri nerimą ir jaudulį tą akimirką, kai imi matuoti savo sėkmę patyrimų ir priekaištų matu. Negalvok apie tai, kur eiti toliau, kai esi kabančio tilto viduryje.
52. Jei darai – daryk dabar, vėliau tu to jau niekada nebepadarysi.
53. Tu niekuomet nesugebėsi pasakyti, kur eini, tik – kur tikiesi nueiti.
54. Nekovok. Nes tu neišvengiamai tampi tuo, su kuo kovoji.
55. Atmink tryliktojo dūžio dėsnį. Jei nors kartą laikrodis išmušė ne dvyliką, o tryliką kartų, jį reikia išmesti, nepriklausomai nuo to, kokios garantijos jo remontui suteikiamos.
56. Bet koks elgesys sudarytas iš prieštaravimų. Jei tu ką nors darydamas pernelyg stengiesi, anksčiau ar vėliau atsiras to priešingybė. Bet kokios perdėtos pastangos sukuria priešingybę.
57. Per daug jėgos duoda priešingą rezultatą.
58. Išmintingas vadovas neformuoja įvykio, o leidžia procesui rutuliotis savaime. Jei tau kokia nors situacija atrodo sudėtinga, palik ją savieigai – ji išsispręs savaime.
59. Išmintingas vadovas neblokuoja proceso kategoriškumu ir nekreipia įvykių tam tikra linkme.
60. Neskubink įvykių. Leisk procesui vykti.
61. Tyla – didingas Jėgos šaltinis.
62. Periodiškai atsitrauk nuo žmonių ir grįžk į tylą. Mokykis grįžti į save.
63. Tyla ir aiškus būties pojūtis – bet kokio efektyvaus veiksmo šaltiniai.
64. Tyla ir tuštuma – tavo būties laukas. Būties jėgos laukas.
65. Siek autentiškai domėtis savimi. Tai išmokys tikrojo atsidavimo.
66. Klausykis labiau lengvai, nei uoliai. Nesistenk įsiklausyti į kiekvieną žodį. Panirk į vidinę tylą ir stebėk save. Tuomet tavyje atsivers aiškus matymas.
67. Pažink savo giliausias gelmes, tuomet galėsi kalbėtis su kito žmogaus gelme.
68. Kai išsilaisvini iš to, kas esi, tu tampi tuo, kuo gali būti.
69. Kai išsilaisvini nuo to, ką turi, tu gauni tai, ko tau reikia.
70. Kai jautiesi ypatingai sugniužęs, žinok, kad tai – tavo augimo pradžia.
71. Kai tu nieko nenori, daug kas tiesiog ateina į tavo rankas.
72. Kai nustosi stengtis kažką įteigti, tapsi labai įtaigus.
73. Tikroji įtaka negrindžiama jokiais techniniais metodais ar valdymo įrankiais. Būk Buvime, ne Veikime.
74. Atmink šventąją išmintį: atiduok – kad gautum.
75. Perdėti bandymai atneša priešingus rezultatus.
76. Būdamas Buvime, ne Veikime, naudok formulę: Būti – Daryti – Kurti. Jei nori ką nors sukurti, užduok klausimą: Ką turėčiau tam padaryti? Tačiau neskubėk daryti, nekartok klaidų tų, kurie veikia skubotai, tačiau nieko nepasiekia. Ženk dar vieną žingsnį atgal, į formulės pradžią ir dar kartą paklausk: Koks aš turiu tam būti? Ir išlik Buvime. Ir darymas ims vykti savaime, be tavo dalyvavimo. Tačiau tu gausi tikslų ir konkretų rezultatą, būtent tą, kurį norėjai sukurti.
77. Tam, kuris yra Būties centre, nereikia nieko daryti, tačiau viskas yra padaroma laiku.
78. Žinok, kur stovi, ir žinok, už ką stovi. Tai – tavo pagrindas.
79. Žmogus nepuola ir nesigina. Jis liečia Pasaulį lengvai ir kone nejuntamai.
80. Išgrynink savo tikslą. Tada pasieksi jį nesiblaškdamas.
81. Stebėk gamtos procesus. Jie turi galios, nes tiesiog yra. Planetų judėjimas, Saulės šviesa, Žemės trauka. Pagal šiuos principus dirba ir tavo organizmas. Laisvė nutinka tada, kai tu imi paklūsti gamtos tvarkai. Laisvę suteikia paklusimas. Atmink, kad tu taip pat esi gamtos procesų dalis.
82. Kai nesi įvykių sukūryje, medituok klausimą: kas vyksta, kai nieko nevyksta?
83. Nėra skirtumo tarp Kas vyksta ir Kaip tai vyksta.
84. Mokykis būti vedamas – tam, kad išmoktum vesti kitus.
85. Tavo įtaka prasideda nuo savęs ir sklida tolyn, kaip vandens raibuliai.
86. Išlik neutraliu ir neperimk niekeno pozicijų
87. Pasitikėk tuo, kas vyksta. Priimk tai, kas vyksta. Pasitikėdami ir priimdami mes išsaugome jėgą.
88. Valdžios formulė – tai valdymo formulė. Valdymo menas grindžiamas šia formule: jeigu nori valdyti daugelį, įsivaizduok, kad valdai nedaugelį. Stenkis dideliame įžvelgti mažą, ir būtent tai valdyk. Vienodus žmones valdyti lengviau, nei skirtingus. Žmones, siekiančius bendro tikslo valdyti lengviau, nei tuos, kurių nevienija bendras tikslas. Žmones, turinčius bendrą priešą, valdyti lengviau, nei tuos, kurių priešai skirtingi. Išskaidyk didelį į daug mažų dalių ir tu gausi mažą. Daryk tai be pastangų, dalink tai, kas pasidalintų ir be tavo įsikišimo. Jei nori efekyviai valdyti, suvienodink žmones. Tačiau meistrystė juos suvienodinti kyla iš sugebėjimo įžvelgti jų unikalumą.
89. Būk Šeimininku, ne Svečiu. Šeimininkas yra tas, kuris leidžia arba neleidžia. Jis – ne tas, kuris prašo, jis – tas, kurio prašo. Ne tas, kuriam reikia, o tas, kurio reikia. Ne tas, kuris eina, o tas, pas kurį eina. Svečias – tas, kuris klausia leidimo ateiti ar užeiti. Tas, kuris prašo. Kuriam reikia. Kas ateina ir prašo susitikimo. Jei tau paskirtas susitikimas, stenkis, kad jis vyktų tavo teritorijoje. Tegu pas tave ateina. Tačiau jei tu atsistoji į svečio poziciją, pasikeisk su Šeimininku vietomis. Šeimininkas – tai vidinė, ne išorinė pozicija.
90. Tas, kuris ginčijasi – visada prašytojas. Nes jis netiesiogiai prašo, kad kiti atsižvelgtų į jo argumentus. Todėl tas, kuris ginčijasi – svečias.
91. Venk ginčų ir neleisk kitam tave įtraukti. Netapk vienos kvailybės bendraautoriumi.
92. Tas, kuris pradeda ginčą, automatiškai atsiduria silpnojoje pozicijoje, nes jis, nors ir netiesioginis, tačiau prašytojas.
93. Galvok apie jėgą, kuri stovi už tavęs, ir tada ta Jėga tikrai stovės už tavęs.
94. Išlik abejingas kiekvienai žiniai. Nebūk karaliumi, kuris pasmerkė myriop karį, atnešusį blogą žinią. Abejingumas – jėga, kuriai paklūsta pasaulis.
95. Mokykis atskirti tai, ką gali pakeisti nuo to, ko negali ir išmoksi valdyti laiką.
96. Tegu kurį laiką tavo mokytojais tampa Tamsa. Joje nieko neįmanoma įžiūrėti. Žaibas. Niekada negali žinoti, į ką jis trenks. Ugnis. Prie jos šilta, tačiau priėjus per arti ji nudegina.
97. Mokykis būti nenuspėjamas ir neprieinamas.
98. Geriausias tavo Mokytojas – tavo Kelias. Nereikia ieškoti Mokytojo, jis – visada šalia. Jo buvimas yra šalia. Tereikia tik atsimerkti ir jį pamatyti.
99. Skirk Tuščią ir Tvirtą. Tvirto savybė – atrama. Tuščio savybė – nepatikimumas. Tvirtas – tai informacija, kuria galima tikėti. Tai žmogus, kuriuo galima pasikliauti. Pažadas, kuris bus įvykdytas. Automobilis, kurs laiku užsives ir nuvažiuos. Nurodymas, kuris bus išpildytas. Žodis, kuris bus išgirstas ir suprastas. Tvirtas – tai , kas duoda rezultatą. Tuščias – informacija, kurios nepatikrinsi. Nepatikimas sąjungininkas. Atsiribojantis draugas. Tingus darbuotojas. Nesąžiningas valdytojas. Neišpildytas pažadas. Tvirto ir Tuščio sąjunga sukuria tuščią. Jei tavo veikloje nors vienas elementas bus tuščias, visos pastangos bus bevaisės. Kai tau kas nors nesiseka, ieškok Tuštumo. Atskirk Tuštumą ir Tvirtumą savyje.

 

100. Stenkis pajusti savo Kelią. Kelias – pats Didingiausias Vedlys.
101. Kai žinai savo Kelią, tiek sėkmės, tiek nesėkmės vienodai veda į priekį.
102. Tu negali atskirti, sėkmė tai, ar nesėkmė, nesulaukęs rytojaus.
103. Suvokimas yra aukščiau žinojimo.
104. Kiekvienas iš mūsų valdo pasaulį. Vieni tai daro gerai, kiti – blogai. Vaikas valdo tėvus, darbininkas valdo savininką. Visi valdo visus. Viskas valdo viską.
105. Jei tavęs ko nors prašo, o atsakomojo žingsnio žengti nenori, žinok – tavęs ne prašo, tau siūlo tai padaryti.
106. Nesigailėk. Nebijok. Neprašyk.
107. Praeitis ir Ateitis gimsta Dabartyje.
108. Išmok sakyti „Ne“.

Parinko ir išvertė į lietuvių kalbą Audra Maksvytienė
Šaltinis: http://www.arcanes.ru/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *