Kaip veikia vaiko ir suaugusio smegenys

Ištraukos iš video vertimas:Turime pažvelgti į žmogaus smegenis ir kaip jos normaliai veikia. Žinokite, suaugusiųjų smegenys daugiausia valdomos naudojant automatinę programinę įrangą. Tai reiškia, kad jūs turite, ką gal ir žinote, milijardus ir milijardus neuronų, jūsų smegenyse yra apie 80 milijardų neuronų ir šie persikeičia  signalais. Jie keičiasi informacija ir apdoroja medžiagą už jus. Štai taip jūs jaučiate, taip manote, štai taip įsimenate ir tt. Ir nė viena smegenų struktūra nėra atsakinga už jūsų žmogiškąją patirtį. Jūsų žmogiškoji patirtis priklauso nuo daugelio neuronų žybčiojančių kartu, puikiai susisinchronizavusių laike. Ir štai kaip jūs galvojate ir suvokiate. Deja, su amžiumi, suaugusieji linkę mąstyti tik nusistovėjusiose neuronų tinklo ribose.

Gimus vaikui, jo smegenys veikia labai skirtingai. Vaikas naudoja daug didesnį savo smegenų neurologinį potencialą ir pajėgumą. Jie naudoja labai skirtingus signalus, palyginti su suaugusiaisiais, labai skirtingus neurologinius kelius, palyginti su suaugusiaisiais. Ir tai sukelia keistų efektų – visi turėtume sutikti, kad vaikai yra keisti. Jie gali daug kartų nukristi, gali užduoti keistus klausimus ir visa tai keista. Ir todėl jie elgiasi keistai, nes jie naudoja labai skirtingus neurologinius kelius, lyginant su suaugusiaisiais. Aš ketinu sutelkti dėmesį į vieną konkretų tokį neurologinį tinklą jūsų smegenyse. Tai yra numatytasis režimo tinklas ir, kaip jūs jau spėjate, tai jūsų numatytasis veikimo režimas smegenyse. Tai yra numatytai veikiantis neuronų tinklas jūsų smegenyse, kuris taip pat yra atsakingas už jūsų, kaip žmogaus, sąmonę ir suvokimą. Taigi šis tinklas yra jūsų medialinės žievės  priekinėje/ medial prefrontal cortex dalyje ir jungiasi su jūsų užpakaline juostine žieve/ posterior cingulate cortex per kampinį vingį/ angular gyrus. Šis tinklas yra aktyvus beveik visą laiką. Jis aktyvus bet kuriuo metu, kai neužsiimate konkrečia užduotimi. Tai aktyvu, kai galvojate apie save, kai galvojate apie kitus, kai įsitraukiate į išsamų prisiminimą ir moralinius samprotavimus. Kai teikiate nuosprendžius ir etiketes bei vertinimus sau, kitiems, sociumui ir pan., ir kaskart, kai pagalvojate apie ateitį ar praeitį. Taigi jūs man patys galite pasakyti, kaip dažnai naudojatės šiuo tinklu; jis visą laiką yra aktyvus. Dalykas yra tas, kad šis tinklas yra aktyvus pagal nutylėjimą. Ir pradedant nuo 6 metų amžiaus iki 12 metų jis taip sustiprėja jūsų smegenyse, kad vėliau jau jūs iš tikrųjų nebesugebate galvoti už šio neurologinio tinklo ribų. Jūs iš tikrųjų negalite eiti į priekį ir sakyti: „Aš to dabar vengsiu ir aš panaudosiu savo papildomą neurologinį potencialą“. Tiesiog taip daryti jau neišeina,  nes su amžiumi mes dažniausiai jau  linkę patekti į šiuos tinklus. Ir nesvarbu, ar mums tai patinka, ar ne, jie apdoros viską mums konkrečiu būdu, ar mums tai patinka, ar ne ne.

Comments are closed.