Literatūra apie NGR/Neurofeedback

Šios knygos 19 skyriuje rašoma, kaip Neuro-grįžtamasis ryšys/Neurofeedback padeda traumuotiems žmonėms: “The Body Keeps The Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma.” Knygos autorius Bessel Van Der Kolk, MD daugelį metų tyrinėja traumų poveikį asmenybei ir jų gydymą.

Trauma, tai ne seniai nutikusi istorija. Traumos metu patirtos emocijos ir fiziniai pojūčiai, inprintai (įskaitant vaizdinius) įsirėžia į protą bei smegenis ir tebesitęsia dabartyje, bet jau ne kaip atsiminimai, bet kaip trikdančios fizinės ir emocinės reakcijos. Iš jų išsivaduoti gali padėti NGR/Neurofeedback treniruotės.

https://youtu.be/ymOCS5VfHZ8

 

Priekinis viršelis

https://books.google.lt/books/about/Getting_Started_with_Neurofeedback.html?id=EzMhV3EpdqEC&redir_esc=y

Priekinis viršelis

https://books.google.lt/books?id=PigKJuOSvbMC&hl=lt&source=gbs_similarbooks

Priekinis viršelis

https://books.google.lt/books?id=20oUOtjs9DkC&hl=lt&source=gbs_similarbooks

Priekinis viršelis

https://books.google.lt/books?id=eVxzDAAAQBAJ&hl=lt&source=gbs_similarbooks

Viršelio vaizdas

https://play.google.com/store/books/details?id=4xHnBAAAQBAJ&rdid=book-4xHnBAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport

Cover image

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012374512500027X

 

Comments are closed.